Koetoimitsijat

Kennelliitto ylläpitää rekisteriä koetoimitsijoista. Voit hakea koetoimitsijoiden yhteystietoja kennelpiirin, koemuodon ja sukunimen perusteella. Hakutuloksissa näkyy vain ne koetoimitsijat, joiden pätevyys on voimassa.

Koetoimitsijahaku.