Kennelpiirin keskitetyt luvat

Kennelpiiri anoo vuosittain keskitetysti luvan käyttää valtion maita koetoimintaan. Jäsenyhdistykset ovat velvollisia tutustumaan luvassa mainittuihin lupaehtoihin. Jos koe järjestetään valtion mailla ko. lupaa käyttäen, on kokeen järjestäjä velvollinen ilmoittamaan tiedot kokeesta (koepaikka, koetyyppi ja osallistujamäärä) 2 viikon kuluessa kokeesta kennelpiiriin. Tarkemmat tiedot uusimmasta Metsähallituksen luvasta päivitetään joka syksy Uutiset-osioon.