Näyttelyiden järjestäjälle

Näyttelyiden anominen

Yhdistys anoo näyttelyn Kennelliiton Omakoira-palvelussa sen alueen kennelpiiriltä, jossa näyttely aiotaan järjestää.

  • Kansainväliset ja kaikkien rotujen näyttelyt anotaan Omakoirassa kaksi (2) vuotta ennen näyttelyn järjestämisvuotta. Näyttelyanomuksen tulee olla tallennettuna Omakoiraan viimeistään 30.11.
  • Ryhmä- ja erikoisnäyttelyt anotaan Omakoirassa 15 kk ennen näyttelyn järjestämisvuotta. Näyttelyanomuksen tulee olla tallennettuna Omakoirassa viimeistään 30.9.

Kennelpiiri käsittelee näyttelyanomukset 1 kk kuluessa määräajan päättymisestä ja siirtää puoltamansa näyttelyt Kennelliittoon hyväksyttäväksi. Näyttelyn anojalle tulee automaattisesti Omakoirasta tieto näyttelyanomuksen eri vaiheissa tehdyistä päätöksistä.

Kehätoimitsijat

Kennelliiton sivuilta löydät listan Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin pätevistä kehätoimitsijoista: https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/kehatoimitsijat⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Koiranäyttelyn piiriveron suoritus

Kansainvälisistä kaikkien rotujen-, kansallisista kaikkien rotujen- ja ryhmänäyttelyistä suoritetaan kennelpiirille 15 % piirivero näyttelyyn ilmoitettujen koirien ilmoittautumismaksuista. Piiriveron ulkopuolelle jäävät pentuluokkien ilmoittautumismaksut. Rahastonhoitaja toimittaa näyttelytoimikunnille ohjeistuksen piiriveron maksamisesta.