Kokeiden järjestäjälle

Kokeiden anominen

Kokeita ja kilpailuja anovan yhdistyksen tulee olla kennelpiirin ja Kennelliiton jäsen.Koeanomukseen merkitty vastaava koetoimitsija tulee olla pätevöity koetoimitsija ko. lajille. Kokeet anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella ne järjestetään.Kokeet anotaan Kennelliiton Omakoira-palvelussa seuraavia määräaikoja noudattaen:

Kennelliitolta anottavat kokeet

 • Kotimaisten rotujen valtakunnalliset ottelut ja niiden valintakokeet anotaan otteluiden ja niiden valintakokeiden sääntöjen mukaisesti.
  • Ottelut: anomus Omakoirassa viimeistään 31.12.
  • Valintakokeet: anomus Omakoirassa viimeistään 31.12.
 • Muut SM-kokeet ja maaottelut
  • Kokeen pitoaika 1.1. – 30.6.: anomus Omakoirassa viimeistään 30.6.
  • Kokeen pitoaika 1.7. – 31.12.: anomus Omakoirassa viimeistään 31.12.
 • Kansainväliset kokeet anotaan kuten SM-kokeet, kuitenkin viimeistään 6 kk ennen kokeen pitoa.

Kennelpiiriltä anottavat kokeet

 • Kokeen järjestämisaika 1.1. – 30.4. anomus Omakoirassa viimeistään 31.8.
 • Kokeen järjestämisaika 1.5. – 19.8. anomus Omakoirassa viimeistään 31.12.
 • Kokeen järjestämisaikat 20.8. – 31.12. anomus Omakoirassa viimeistään 31.3.

Lyhennetyllä anomisajalla anottavat kokeet, ns lisäkokeet

 • Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. 
 • Anomus tulee syöttää Omakoiraan ja sen jälkeen ilmoittaa sähköpostitse anotusta kokeesta sihteerille, sihteeri kuittaa kokeen järjestäjälle onko anomus hyväksytty vai hylätty.
 • Kennelpiiri ei hae irtipitolupaa lyhennetyn anomisajan puitteissa anotuille kokeille.

Linkki Kennelliiton päivitettyyn ohjeeseen määräaikaisilmoituksista.

Kokeen järjestäjä

1.8.2019 alkaen jokaisessa Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin alueella järjestettävässä kokeessa yhtenä kokeen järjestäjänä tulee olla Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin jäsenyhdistys. Poikkeustapauksessa hallitus voi hyväksyä koeanomuksen, jossa tämä ehto ei täyty. 

Kokeiden siirtäminen ja peruminen

Kokeiden siirtämisessä ja perumisessa noudatetaan Kennelliiton sääntöjä. Kokeen siirtämiseen ja perumiseen tulee aina olla lupa kennelpiiristä, eikä kokeen järjestäjä voi tehdä muutoksia omalla päätöksellään. Kokeen siirtämiseen ja perumiseen liittyvissä asioissa kokeen järjestäjä voi olla yhteydessä kennelpiirin sihteeriin.

Palveluskoiraliiton alaisten kokeiden PM-arvo

Suomen Palveluskoiraliitto ry:ltä (SPKL) anottavien koelajien PM-arvo tulee anoa kennelpiiriltä seuraavasti:

valjakkohiihto - 31.12. mennessä (esim. vuoden 2023 PM-koe anottava 31.12.2022 mennessä)

muut palveluskoiralajit, koiratanssi, rallytoko ja toko - kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä

Järjestävä yhdistys anoo kokeen normaalisti SPKL:ltä, mutta piirinmestaruusarvo anotaan vapaamuotoisella anomuksella Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiriltä. PM-arvon anomus tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä kennelpiirin sihteerille. Kennelpiiri ilmoittaa anomuksen lähettäjälle kokeen PM-arvon myöntämisestä heti päätöksenteon jälkeen. Tieto kokeen PM-arvosta toimitetaan SPKL:n koekalenteriin Kennelpiirin toimesta.

Valjakkohiihdossa PM-arvo on vain sarjoissa, joihin osallistuu vähintään kolme (3) kennelpiirin alueella asuvaa koiran ohjaajaa.

Koepöytäkirjojen lähettäminen

Sähköisen koetulostallennuksen ansiosta koepöytäkirjantarkistusta suoritetaan vain muutamissa koelajeissa. Löydät näiden lajien koepöytäkirjantarkastajien yhteystiedot Yhteystiedot-valikon alta. 

Tuki kennelpiiriltä kokeiden järjestämiseksi

Kennelpiiri antaa avustuksia piirinmestaruuskokeiden, SM-kokeiden ja muiden arvokisojen järjestämiseen. Löydät voimassa olevan taulukon kennelpiirin myöntämästä tuesta Säännöt ja lomakkeet-välilehden alta. SM-kokeiden osalta avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kokeella on Suomen Kennelliiton hyväksymä SM-arvo.