Jäsenyhdistyksen velvollisuudet

Jäsenyhdistyksen ja kennelpiirin välisen yhteistyö sujuvoittamiseksi jäsenyhdistyksen on erityisesti huolehdittava seuraavien velvollisuuksien hoitamisesta:

  • toimintailmoituksen tekeminen 31.3. mennessä
  • jäsenmaksun maksaminen
  • annettuja määräaikojen noudattaminen kokeiden, näyttelyiden ja kurssien anomisessa.

Jäsenyhdistyksen tehtävät on määritelty tarkemmin Kennelliiton ohjeessa.

Yhdistyksen toimintailmoitus on tehtävä vuosittain 31.3. mennessä Omakoira-palvelussa. Toimintailmoitus sisältää edellisen toimintailmoitusvuoden jäsenmäärän ilmoittamisen sekä yhdistyksen yhteystietojen ja luottamustehtäviä hoitavien henkilöiden yhteystietojen päivttämisen. Jos yhdistyksessä tapahtuu vuoden aikana muutoksia yhteystiedoissa tai luottamustehtävissä kannattaa ne päivittää välittömästi Omakoirassa. Näin rekisterin tiedot ovat jatkuvasti ajantasaiset. Jos Omakoira-palvelun käyttö ei ole mahdollista, voi toimintailmoituksen tehdä lomakkeella, joka toimitetaan kennelpiiriin, jossa sihteeri kirjaa tiedot Omakoiraan. Omakoira-palvelussa toimintailmoituksia sekä koe- ja näyttelyanomuksia voivat tehdä pääasiassa yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri, jos he ovat Kennelliiton jäseniä. Heille on annettu automaattisesti oikeudet yhdistyksen tietoihin, ja he kirjautuvat Omakoira-palveluun omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Yhdistyksillä ei ole käytössä erillisiä yhdistystunnuksia. Jos yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri eivät ole Kennelliiton jäseniä, tulee yhdistyksen nimetä ylläpitäjä, joka vastaa yhdistyksen asioiden hoitamisesta Omakoirassa. Yhdistyksen tulee toimittaa kennelpiiriin yhdistyksen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi nimetyn henkilön Kennelliiton jäsennumero, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kennelpiirin sihteeri lisää uudelle ylläpitäjälle oikeudet yhdistyksen tietoihin, minkä jälkeen henkilö pääsee omalla henkilökohtaisella tunnuksella kirjauduttuaan hoitamaan yhdistyksen asioita Omakoirassa.

Kennelpiirin jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain vuosikokouksessa. Vuonna 2017 jäsenmaksu on 26 euroa. Jäsenmaksu postitetaan yhdistyksen Omakoirassa olevien yhteystietojen perusteella, minkä vuoksi on tärkeää, että yhdistys huolehtii tietojen päivittämisestä säännöllisesti. Vuosikokouksessa äänioikeuttaan saavat käyttää ainoastaan ne yhdistykset, jotka ovat maksaneet edellisenä vuonna jäsenmaksun ja tehneet toimintailmoituksen.

Kokeiden, näyttelyiden ja kurssien anomista koskevat määräajat löytyvät Tapahtumat-välilehden alta. Koe-, kurssi-  ja näyttelyanomukset tehdään Omakoirassa. Anomuksia tehdessä on tärkeää muistaa lisätä anomukselle 'Anomus valmis'-status, jotta se lähtee eteen päin kennelpiirin käsittelyyn. Anomuksen tekijälle tulee automaattisesti ilmoitus sähköpostiin, kun kennelpiiri on anomuksen käsitellyt.