LUPAPÄÄTÖS VALTION MAIDEN KÄYTÖSTÄ KOIRAKOETOIMINTAAN 2024-2027

22.4.2024

Metsähallitus myöntää Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:lle ja sen jäsenyhdistyksille luvan järjestää koirakokeita ja -kilpailuja 20.8.2024–28.2.2025, 20.8.2025–28.2.2026 ja 20.8.2026– 28.2.2027 seuraavasti:
Linnunhaukkukokeet, ajokokeet, kanakoirien ja noutajien metsästyskokeet sekä metsästyskoirien (MeJä) jäljestämiskokeet seuraavilla pienriistan lupametsästysalueilla 5616 Vaala, 5620 Länsi-Kuusamo, 5621 Pohjois-Taivalkoski, 5622 Etelä-Taivalkoski, 5623 Kouva, 5624 Syöte, 5625, Etelä-Pudasjärvi, 5626 Yli-Ii, 5628 Utajärvi, 5630 Pyhäntä, 5637 Itä-Kuusamo, 5639 Länsi-Pudasjärvi ja 5640 Muhos. 

Huom. MeJä -kokeet myös 1.3.–19.8.2024, 1.3.–19.8.2025 ja 1.3.–19.8.2026 lupapäätöksen ehdot ja koirien pitoa koskevat säädökset huomioiden. 

Hirvenhaukkukokeet Taivalkosken ja Vaalan kuntien sekä Pudasjärven kaupungin alueilla sijaitsevilla hirvenmetsästyksen lupa-alueilla sekä hirvenmetsästyksen aluelupapäätöksen saajan suostumuksella (yhteystiedot koekohtaisesti tämän luvan myöntäjältä) Kuusamon, Piippolan seudun, Iin seudun, Utajärven ja Kiimingin-Yli-Kiimingin riistanhoitoyhdistysten alueilla sijaitsevilla hirvenmetsästyksen lupa-alueilla.


HUOM! Poronhoitoalueella jokaisen tapahtuman järjestäjä on velvollinen selvittämään ajankohtaiset poronhoitotyöt kyseisen alueen paliskunnalta sen varmistamiseksi, ettei poronhoito tapahtuman johdosta häiriinny. Paliskuntien yhteystiedot: www.paliskunnat.fi.

Luvansaajan tulee toimittaa Metsähallitukselle yhteenveto luvan mukaisilla alueilla järjestetyistä kokeista .

Jäsenyhdistysten tulee jokaisesta koirakokeesta- ja kilpailusta toimittaa Kennelpiirin pystykorvajaoston yhteyshenkilölle viipymättä seuraavat tiedot:

Heikki Niemelin, heikki.niemelin@gmail.com TAI Heidi Pöykiö heidi.poykio@gmail.com

- Sähköpostin otsikko: ilmoitus valtion maiden käytöstä

- Mikä koe/kilpailu on ollut kyseessä

- Osallistuneiden koirien lukumäärä

- Alue missä koirakoe- kilpailu on järjestetty.

LUPAPÄÄTÖS⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠