Huomioitavaa kokeiden ja kurssien anomisessa, kokeiden lyhennetty anomisaika ja uudet päivämäärät!

24.10.2022

Kennelliitto on päivittänyt ohjeistustaan kokeiden ja kurssien anomisajoista.

Erityistä huomioitavaa, että 31.12.2022 mennessä tulee anoa kaikki kokeet ajalta 1.5. – 19.8.2023.

Lisäksi Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. 

--> Anomus tulee syöttää Omakoiraan ja sen jälkeen ilmoittaa sähköpostitse anotusta kokeesta sihteerille, sihteeri kuittaa kokeen järjestäjälle onko anomus hyväksytty vai hyväksytty.

Kokeiden järjestäjälle tietoa⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.